www.elsiden.no

Teknisk tegning for elektrolinjer

av

Ola Småkasin

ISBN 82-91732-11-6

Skarven Forlag

1.0  Teknisk tegning

  1.1  Tegneutstyr

1.1.1  Blyanter

1.1.2  Tusjer

1.1.3  Linjaler

1.1.4  Sjablonger - letrasett

1.1.5  Tegnebord

1.2  Formater - tittelfelt - målestokk - arktyper

1.2.1  Formater

1.2.2  Tittelfelt

1.2.3  Rammer

1.2.4  Målestokk

1.2.5  Arktyper

1.2.6  Teknisk skrift

1.3  Målsetting

1.3.1  Målsetting generelt

1.3.2  Målsetting av bygg

1.3.3  Toleranser

1.4  Mekanisk tegning/skravering

1.4.1  Snitt av et objekt

1.4.2  Spesiell skravering

1.4.3  Gjenger

1.4.4  Tanhjul

1.4.5  Sveiseskjøter

1.4.6  Projeksjonstegning

1.5  Hoved- og styrestrøm

1.5.0  Generelt

1.5.1  Hoved og styrestrømsskjema

1.5.2  Koblingsunderlag

1.6  Byggtegninger

1.6.0 Generelt

1.6.1  Situasjonsplan

1.6.2  Fundamentplan

1.6.3  Fasadetegning

1.6.4  Plantegning

1.6.5  Snitt

1.6.6  Skjema - hovedfordeling

1.6.7  Skjema underfordeling

1.6.8  Stigeledningsskjema

1.6.9  Sikringsskap

1.6.10 Arrangementtegning

1.6.11 Brannvarslingsskjema

1.6.12 Nød - ledelys

1.6.13 Innbruddsalarmskjema

1.6.14 Telefonanlegg

1.6.15 Tegningsliste

1.6.16 Beskrivelser for installasjoner

1.7 Detaljer i byggtegning

1.7.1  Trapper

1.7.2  Vegger

1.7.3  Kjøkkeninnredning

1.7.4  Byggdetaljer

 

1.8.1  Forsyningsanlegg boligfelt

2.0  DAK - tegning

2.1  DAK - generelt

2.1.1  Innføring i DAK-tegning

2.1.2  DAK som en del av kvalitetsiring

2.1.3  DAK - programmer

2.1.4  Applikasjoner

2.1.5  Begrensninger

3.0  Symboler

3.1  Generelt

3.1.1  Byggsymboler

.....

Oppgaver

Oppgave 1

Oppgave 2

    DAK-oppgave 2  (AutoSketch)

Oppgave 3a

Oppgave 3b

    DAK-oppgave 3  (AutoSketch)

Oppgave 4

    DAK-oppgave 4  (AutoSketch)

 


Skarven forlag, Barlindveien 36, 3118 Tønsberg. Org.nr 975975169, Telefon 47807555 post@elsiden.no