www.elsiden.no

OPPGAVE 3b - Husinstallasjon med tavleskjema, svakstrøm

 

Brannvarsling av lagerbygg:

Bruk FG`s regelverk og dimensjoner brannvarslingsanlegg.  Det skal monteres to manuelle melere, en ved rulleport og en ved inngangsdør.  I garderoben skal det benyttes varmedetektor og WC behøver ikke noen detektor.  Brannalarmsentralen plasseres på vegg mot kontor slik at en kan se sentralen fra inngangsdør.  Nøkkelboks for brannvesenet plasseres 3,0m over terrenget ved inngangsdør.

Nød-ledelys:

Det skal monteres nødarmatur med markering «UTGANG» over hovedinngangsdør og over dør fra lager og til kontordelen.  Ved siden av porten skal det plasseres en nødarmatur med markeringen «NØDUTGANG».  I lager delen skal det på armaturskinnene monteres 2 ledelysarmaturer.  Nød-ledelysarmaturene skal tilkoples sentral i elektronikktavle i lagerdelen.

Telefonanlegg:

Det skal monteres 2 stk telefonkontakter i resepsjonsdisk.  I kontor skal det monteres 1 stk telefonkontakter.  Ved pausebordet skal det monteres en telefonkontakt.  Ved siden av porten skal det monteres en telefonkontakt.  I elektronikk tavle monteres det 3 stk telefonkontakter (en for modem til brannvarsling og en for modem til alarmanlegg, et for modem til data-anlegg). Telefonsentralen monteres i svakstrømstavle.

Alarmanlegg:

I svakstrømstavle skal det monteres sentral for alarmanlegg.  Alarmsentralen skal tilkoples ekstern vaktsentral.  I lagerdelen skal det monteres 2 stk infrarøde detektorer.  I kontordelen skal det monteres en infrarøddetektor ved dør til lagerdelen.  Alle dører og vinduer skal ha magnetkontakter.  På innsiden av inngangsdør skal det plasseres en kortleser med tastatur.

Dataanlegg:

Det skal monteres 2 stk datakontakter i resepsjonsdisk og en i kontor.  Hovedmaskinen står i svakstrømstavle og skal tilkoples modem og telefonkontakt.

 

Plasser alt utstyret på plantegningen og tegn ledningsforbindelsen mellom komponentene.  Tegn skjemaer for alt svakstrømsutsyret.  Benytt deg av å tegne i lag.

 

 

Lagerbygg – denne tegning er ikke i målestokk