www.elsiden.no

1.3.1  Målsetting - generelt

 

Når det lages tegning av f.eks et bygg, skrue, mekanisk del, verktøy osv må de enkelte objektene i tegningen målsettes.   Er tegningen tegnet i en bestemt målestokk kan vi måle direkte på tegningen og finne aktuell størrelse.  Metoden er tidkrevende og kan bli for unøyaktig spesielt når en tegning forminsker virkeligheten.  Det er utarbeidet regler for målsetting og et utdrag av disse reglene blir omhandlet i dette kapittelet.

Figuren nedenfor viser forskjellen på mållinje og målgrenselinje.  Mållinjen viser hvor lang en linje er angitt i millimeter og målgrenselinjen er hjelpestreker ned til det tegnede objekt.  Målgrenselinjene skal gå litt forbi mållinjen.

 

 

Nedenfor vises forskjellige målsettinger med pilspisser mot målgrenselinjene.  Når det blir for liten plass for pilspissene inne i mållinjen kan de plasseres utenfor mållinjen med snudde pilspisser.

 

 

 

Vi ser at figurene over er målsatt med en nøyaktighet med et siffer etter komma, men det er brukt punktum i stede for komma.  Dette kommer av at de fleste DAK-programmer benytter engelsk standard hvor komma angir tusen og punktum angir desimalene.

 

NB!

Hvis ikke annet er angitt oppgis alle mål på en tegning i millimeter.