www.elsiden.no

1.4.5  Sveiseskj°ter

 

Norskstandard NS 1421 omhandler forskjellige sveiseskj°ter.  Figur 1.4.5 viser en K-sveis med T-skj°t.  Avrundet overgang uten krav til overgangens st°rrelse.

 

Figur 1.4.5.a                                            Figur 1.4.5.b

                                                                Snitt

 

Figur 1.4.5.c

Plan