www.elsiden.no

Oppgave 4 - Fordelingsnett, Energiverk

 

På vedlagt situasjonsplan over et boligfelt er det tegnet inn gater og tomter.  Tegn inn fordelingsskap og kabelen mellom fordelingsskapene.  Fra fordelingsskapene skal det maksimalt gå ut 6 kabler.  En kabel skal forsyne en tomt (hus).  For annenhver tomt skal det monteres gatebelysning.  Det er en fordel hvis utelampene plasseres på tomtegrensen. 

  

Tittelfeltet skal inneholde:

 

Tønsberg Energi

Kabelplan for vestre Eik

Dato for påbegynt tegning

Initialene dine for konstruert av og tegnet av

Målestokk 1:1000

Tegningsnr. 12-06-104

 

 

Situasjonsplan for fordelingsnett – denne tegning er ikke i målestokk