www.elsiden.no

1.4.1  Snitt av et objekt

 

Et snitt av et objekt viser objektet gjennomskåret på et angitt sted.  For å angi at en flate er et snitt skraveres flaten.

I figur 1.4.1.a ser vi en sylinder på skrå ovenfra eller sagt på en annen måte tegnet isometrisk.  Vi ønsker et snitt av sylinderen og må angi hvor snittet skal plasseres. 

I figur 1.4.1.b har vi angitt plasseringen av snittet på en tegning som viser sylinderen ovenfra.  Snittet ser vi inn i pilenes retning som er markert med A-A.  Hvis det skulle vært et annet snitt av samme figur ville det vært merket B-B osv. 

I figur 1.4.1.c ser vi snitt tegningen som er merket «snitt A-A».  De skraverte strekene viser hvor sylinderen er gjennomskåret.

 

Figur 1.4.1.a                 Figur 1.4.1.b                 Figur 1.4.1.c

 

                                          Snitt A-A