www.elsiden.no

1.2.2  Tittelfelt

Tittelfelt er et avsatt område på en tegning som forteller hva som er tegnet, hvor anlegget er plassert, hvem som har tegnet tegningen og hvilken dato tegningen ble påbegynt.  Det er svært viktig å få med firmanavnet på det firmaet som har tegnet tegningen.  Dette er framtidig reklame når tegningene en gang skal endres.  Tittelfelt blir ofte designet av hvert enkelt firma med sitt personlige preg.  De finnes også standarder i to forskjellige typer.  Den ene typen er omfattende og tar mye plass og brukes vanligvis på de største arkene A0, A1 og A2. Den andre typen er en forenklet type som tar mindre plass og er vist nedenfor.

 

 Ved siden av tittelfeltet er det et endringsfelt.  Den første endringen merkes A med forklarende tekst hva som er forandret og hvilken dato endringen som har funnet sted.  Endringen merket A skal også ha indeksen A etter tegningsnummeret.