www.elsiden.no

1.6.4  Plantegning

 

Plantegning er en tegning av et bygg sett ovenfra når taket er fjernet.  Vi ser da vegger dører og innredning som om vi skulle vært i fly over bygget.

Plantegninger lages for hver etasje og er den mest sentrale tegningstypen i en bygginstallasjon.

 

Figur 1.6.4.a  perspektivtegning av et rom

Figur 1.6.4.b  plantegning av et rom med åpen ledningsføring

 

 

 

 

 

Figur 1.6.4.c  plantegning av et rom med skjult ledningsføring

 

 

I åpen installasjon tegnes ledningene langs veggene med skarpe bøyer i hjørnene. 

 

Skjult installasjon tegnes ledningene med buer i hjørnene.  Legg merke til at her benyttes takboksen over taklampa som koplingsboks.  Takboksen er større enn en veggboks og det er ikke noe som stikker inn i boksen.  Dessuten er det raskere å legge rør i taket enn i vegger.  En skal være spesielt oppmerksom på at en ikke tegner rørforbindelse i hjørner av et rom.  Det er nesten umulig å bore hull for rør i hjørnene.

 

Rør som festes i tak klamres direkte til sperrene i taket.  Snekker lekter med 22 mm`s lekter mellom rørene som spikerslag for takplater.  Figuren nedenfor viser en skisse av et snitt hvor en ser rør plassert i sperrene i tak.

Figur 1.6.4.d

 

Sterkstrømsinstallasjonene og ledningsføringene tegnes vanligvis på en plantegning merket med «sterkstrøm».  Svakstrømsinstallasjonene og tilhørende ledningsføringer tegnes på egen plantegning merket med «svakstrøm».

 

Figur 1.6.4.e  viser en plantegning uten elektriske installasjoner.

 

Figur 1.6.4.e  plantegning  «Hytte»