www.elsiden.no

1.5.1  Hoved- og styrestrømsskjema

 

På neste side finner vi figur 1.5.1 som hoved- og styrestrømsskjema for automatisk start av en trefasemotor.  Tegningen viser forlegningsriktig utførelse dvs at linjene som viser ledningsføringene skrår mot den komponenten som ledningen skal tilkoples.