www.elsiden.no

1.6.0  Byggtegninger

 

Det er viktig å tegne og dokumentere elektroinstallasjonene i bygg.  Montørene får da en plan over hva som skal gjøres og bestilles.   Tegninger av bygget og skjemaer som er vist som eksempler i dette kapittel 1.4  er nødvendig for at en montør skal kunne utføre jobben rasjonelt.  I tillegg følger det ofte en beskrivelse og stykkliste med tegningene.

I mindre installasjoner som f.eks butikker, husinstallasjoner og hytter må montøren selv komponere de elektriske installasjonene sammen med byggherren (byggeieren).  Noen firmaer velger å tegne installasjonstegninger også for disse installasjonene.  I framtiden må vi forvente at det kreves dokumentasjon også for mindre installasjoner som et ledd i kvalitetsikringen.