www.elsiden.no

1.4.6  Projeksjonstegning

 

Når et objekt eller en gjenstand skal tegnes er det vanligvis nødvendig å tegne  objektet fra flere sider.  Normalt holder det å tegne objektet fra 3 sider.  Benyttes projeksonstegning tegnes 3 sider av et objekt hvor sidene kalles grunnriss, sideriss og oppriss.  Figur 1.4.6.a  viser en figur tegnet isometrisk (i perspektiv).

 

Figur 1.4.6.a

 

 

 

Figur 1.4.6.b viser samme objekt tegnet fra 3 sider.  Vi kan tenke oss at vi ser på figuren fra 3 sider med lys og der objektet lager skygge blir risset.

 

Figur 1.4.6.b

 

 

På opprisset og siderisset ser vi at objektet svever over grunnrisset.  Grunnrisset viser oss at objektet ikke står inntil noen av sidene.  Hvis vi klipper vekk nedre høyre del av et ark og bretter arket ser vi lettere de 3 sidene grunnriss, sideriss og oppriss.  Se figur 1.4.6.c

 

Figur 1.4.6.c