www.elsiden.no

2.1.5  Begrensninger

 

De fleste DAK-programmene er svært omfattende og det vil ta svært lang tid å sette seg inn i alt det de kan gjøre.  Det er dessuten ikke nødvendig å kjenne alle mulighetene for å kunne bruke DAK programmene.  Derfor er det noen kommandoer som ikke er omtalt i denne boken.  Isometrisk tegning og 3D (tredimensjonal tegning) er utelatt.  3D tegning er en relativt komplisert måte å tegne på og benyttes i begrenset utstrekning innenfor elektrotegning.