www.elsiden.no

1.6.10 Arrangementtegning

 

Arrangementtegning benyttes av tavlearrangement og viser tavlen som en «fasadetegning».  Tegningen viser hvor en skal plassere rekkeklemmer, sikringer, skillebrytere osv.  Det er også vanlig å lage arrangementtegning for et tavleskap for styring.  Figur 1.6.10 viser et slikt skap.  Fordelen med en slik tegning er at planleggeren velger et stort nok skap for planlagt utstyr og at montøren slipper å vurdere hvor utstyret skal plasseres.

Figur 1.6.10  arrangementtegning

 

   

Komponentene i tavla:

X1              rekkeklemmelist

F1-3           sikringer - hovedstrøm

F6-7           sikringer styrestrøm

K1 og K2    kontaktorer for motor

F4 - F5       overstrømsvern

K3 og K4    relèer