www.elsiden.no

2.1.2  DAK som en del av kvalitetssikringen

 

Kravet til å kvalitetsikre arbeidsprosesser har vært et sentralt tema de siste årene.  Det er også viktig å kvalitetsikre arbeidet til fagarbeidere og håndverkere.  For å kvalitetsikre et anlegg for en elektromontør må det følge dokumentasjon med jobben.  Teknisk tegning av det elektriske anlegget er en del av denne dokumentasjonen.  På store anlegg er det Ingeniører eller Teknikere som gjør denne jobben.  På mindre anlegg som hytter, eneboliger, mindre forretningslokaler, driftsbygninger osv er det vanlig at montørene selv står for planleggingen.  Når kravene til dokumentasjon øker må det finnes tegninger av det elektriske anlegg.  Disse tegningene er det rasjonelt å la elektromontøren utføre.  Det er da viktig at alle som går i videregående skole må gjennomføre et kurs i DAK-tegning og at installatørene kan forvente at dette tilhører grunnkunnskapene.