www.elsiden.no

1.6.7  Skjema - underfordeling

 

Underfordeling er en tavle som forsyner en del av et bygg med elektrisk energi.  Tavlen har en stigerforbindelse med hovedfordeling og har kurser og eventuelt automatikk til den anleggsdelen den skal forsyne.  I mindre og mellomstore bygg er det vanlig med en underfordeling i hver etasje.  Disse underfordelingene plasseres vanligvis rett over hverandre med en kabelsjakt som forbindelse mellom etasjene.  I større bygg må en ha flere underfordelinger i hver etasje.  En måte å merke en underfordeling på kan være «Ford A1», «Ford A2», «Ford B1» osv.  «Ford A1» kan være fordeling A for 1.Etg og 1 for tavle 1 i 1.etg.