www.elsiden.no

1.3.3  Toleranser

 

Når det skal konstrueres en komponent er det viktig å oppgi alle målene med tillatt avvik.  Tillatt avvik kalles toleranse og den kan angis på forskjellige måter på tegningen.  Nedenfor vises de mest vanlige måtene å angi målsetting med toleranse på.

   

   

Første figur over viser lengden på objektet på 75mm med en mulig toleranse på 0,2mm.  Dvs at objektet må være innenfor målene 77mm til 73mm.

Andre figur over viser øvre og nedre grenseverdi.  Øverste grenseverdi er alltid plassert øverst.

Tredje figur over viser lengden på 75mm med toleransegrensene 2mm større, men ikke mindre enn 75mm.  Dvs at objektet må være innenfor målene 77mm til 75mm.