www.elsiden.no

1.6.2  Fundamentplan

 

Fundamentplan er en tegning over sålen til et bygg.  Sålen er en solid støp i betong med solid armering som støpes direkte i pukken.  Sålen kan også komme som ferdige elementer til store bygg eller som såleblokk til mindre bygg.  Sålen skal bære hele bygget.

De elektriske installasjoner som  tegnes på denne type tegning er jording, inntaksrør i grunnen og grube under hovedfordelingen i bygget.  I mindre bygg som f.eks husinstallasjoner kan disse installasjonene markeres på plantegningene med stiplet strek for jord og rør.