www.elsiden.no

1.6.16  Beskrivelser for installasjoner

 NB!  denne forklaringen til NS 3421 er etter gammel norm

Når alle tegningene er ferdige er det viktig at planleggeren lager en beskrivelse av anlegget.  Beskrivelsen må inneholde opplysninger når installasjonene er forventet å begynne og når den skal være ferdig.  Beskrivelsen må også omhandle anbudsinnbydelse, kontraktsformularer osv.  I tillegg er det vanlig og angi mengder som antall stikk-kontakter, brytere, lamper osv.  Norges Byggstandardiseringsråd har utgitt en Norsk standard NS 3421 som omhandler dette.  I tillegg har de utgitt «Håndbok for prosjektbeskrivelse» som er et eksempel på hvordan et prosjekt kan beskrives og tegnes.  NS 3421 har i tillegg til en generell beskrivelse av hvordan kvaliteten skal utføres for de enkelte emnene, en mengdeliste hvor hvert enkelt produkt har sin kode.

NS 3421 omhandler tekniske installasjoner for både elektro og VVS.

I NS 3421 er «J»-kodene forbeholdt elektriske installasjoner.  Neste indeks sier hvilke hovedgrupper innenfor elektroinstallasjoner den representerer:

   J1  elkraftforsyning

   J2  aggregater, motorer og maskiner

   J3  føringsveier

   J4  montasjeenheter

   J5  kabler, ledninger og strømskinner

   J6  koblingsenheter

   J7  sikringer, brytere og uttak

   J8  apparater og utstyr

Ser vi konkret på f.eks panelovn finner vi at den har koden J82.1 i tillegg til indeksene i J-koden kan vi legge til egne indekser som angir den spesielle ovnen mer konkret. 

Eksempel på neste side viser hvordan en side i en mengdebeskrivelse ser ut.

J- koder er ikke det samme som grossistenes el.nr..

Alle arbeider innen for bygg har sine egne koder.  J er bokstaven som viser at det er en elektrisk installasjon.  X-kodene omhandler rørledningsnett for vann, Y-kodene står for luftbehandlingsutsyr osv.

  

Eksempel

 

452   Varmeovner                     enh.   Mengde   enhetspris   sum

--------------------------------------------------------------------------------------

 

          Henvisning

          Se plantegning for

          sterkstrøm  tegn.nr 003

 

 

          Orientering

          Det skal leveres og

          monteres ovner i bygget

          etter krav i NS 3421 og

          gjeldene forskrifter.

 

 

   .01  J82.111                            stk         12

          Panelovn med

          elektronisk termostat.

          Gjennomstømningsovn

          40 cm høyde, 1000W

 

   .02  J82.112                            stk            5

          Panelovn med

          elektronisk termostat.

          Gjennomstømningsovn

          40 cm høyde, 1200W

 

 

  

 

                                                                          ----------------------

                                                                    Sum 452