www.elsiden.no

3.1.1  Generelt

 

Symboler for elektrotegning er standardisert i «Norske Normer For Elektrotekniske Skjemasymboler»  fra Norsk Elektroteknisk Komité (NEK  144) som er et utdrag av normen IEC 617.  Symbolene som er gjengitt i dette kapittelet er et utdrag av symbolene i NEK 144 samt en kombinasjon av flere av disse symbolene for enkelte komponenter.  Komponenter som ikke har standardiserte symboler kan få nye symboler bygd som består av to eller flere standardsymboler.

Jordfeilvarsleren er en komponent som ikke har standardisert symbol.  Symbolet for jordfeilvarsleren kan bygges opp av de tre symbolene:

 

1  Jordforbindelse IEC  02-15-01

2  Lydsignal/høyttaler  IEC  09-09-07

3  Signallampe  IEC  08-10-01

 

Symbol for jordfeilvarsler:

 

     

På neste side er det tatt med noen symboler som viser forskjellige symboler for byggningsmessige installasjoner som trapper, dører osv og VVS installasjoner som vasker, toaletter.