www.elsiden.no

1.6.5  Snitt

 

Snittegning er en tegning hvor den ene veggen er fjernet og vi står på enden av huset og ser inn i bygget.  Snittet er alltid avmerket med to piler på plantegningene, en i hver sin ende av bygget og merket med A ved hver pil eller B ved hver pil.  Pilene er plassert 90° på en strek.  Streken markerer der snittet er tegnet i rommet.

Figur 1.6.5.a  og  1.6.5.b