www.elsiden.no

1.4.2  Spesiell skravering

 

Norsk standard NS 1404 har standardisert noen typer skraveringer som det er vist et utdrag av nedenfor.