www.elsiden.no

1.4.4  Tannhjul

 

Figuren 1.4.4 viser et tannhjul i inngrep med en tannstang etter NS 1425.  Tennene i tannhjulet og i tannstangen er vist med stipling. 

 

Figur 1.4.4