www.elsiden.no

OPPGAVE  3a - Installasjoner i lagerbygg, sterkstrøm

 

Arkitekttegningene finnes på diskett merket med filnavnet:  OPPG 3

GENERELT

Et grossistfirma for elektroinstallatører skal etablere seg på din hjemplass.  Grossistfirmaet har hovedkontor i en annen by i Norge.  Grossistkjeden heter Elektromateriell A/S.  Oppdraget ditt er å tegne og planlegge de elektriske installasjonene i lagerbygget.  På dette tidspunktet har du fått fra arkitekten en diskett med plantegning av bygget.  Energiverket skal levere en inntakskabel 3x150mm2 Al.  Transformatoren lageret skal knyttes til ligger utenfor lagerets toalett og 50 m fra bygget.  Inntakskabelen trekkes i 110 mm rør under dekket.  Inntaksrøret avsluttes i grube under tavle.  Tavlen er plassert innenfor dør i lagerrom.  Det skal være skjult elektrisk anlegg i kontordelen og åpent anlegg i lagerdelen.

 

BYGNINGSMESSIG

Ytterveggene består av 25 cm Leca.  Takhøyden innvendig er 4,0 m i lagerdelen og 3,0 m i kontordelen.  Takene er flate og bæres av sikksakk-  bjelker i jern med høyde 40 cm.  I lagerdelen er bjelkene synlige og i kontordelen blir bjelkene foret med gipsplater.  Innvendig takhøyde i kontordel er 2,6 m.

 

ELEKTROINSTALLASJONER

Lagerdelen:

Belysningen 4 stk 2x58 W armaturer (lyslister) festes til 150 mm brede armaturskinner.  Til armaturskinnene skal det festes 2 stk stråleovner av typen Elztrip à 2000 W.  Elztripovnene er 40 cm brede og 1,5 m lange.  Det skal monteres 4 stk dobble stikkontakter med jord  1,5 m fra gulvet.  Den ene stikkontakten skal plasseres ved el.tavla og den andre ved porten.  De to siste stikkontaktene plasseres fritt i lageret.

Hovedjord som er lagt under sålen skal forbindes med boldt i grube med hovedjordskinne i el.tavle.  Tavla skal ha jordfeilvarsling, voltmeter og amperemeter i tavledøren.  Hovedfordelingen skal ha indirekte kWh-måler.

WC:

Belysning på WC er en 1x15 W tett lysstoffarmatur over vasken.  Det skal ikke installeres varme i rommet.

Garderobe:

Det skal monteres 60 W`s takbeslag i tak og 500 W`s stråleovn over vask

Kjøkkenkrok:

Under overskap i kjøkkenkrok skal det monteres en 1x15 W`s tett lysstoffarmatur med bryter.  Over benken (1,1m over gulv) skal det plasseres en dobbel stikkontakt med jord.  Til varmtvannstanken i kjøkkenskapet skal det føres fram egen 13 A`s kurs.  Hoved stoppekranen for vann og avløpsmoffe er plassert i kjøkkenbenk og skal tilkoples jordskinne i el.tavle.

Pausekrok:

Det skal settes av takpunkt for belysning over rundt bord.  Bryteren for takpunktet plasseres ved dør inn til kontor.  Ved siden av vinduet skal det plasseres en dobbelt stikkontakt med jord ved gulvlist og en under bryter ved dør.  Under vinduet skal det monteres en 1500 W`s gjennomstrømningsovn med høyde 400 mm.

Kontor:

I taket skal det monteres en 2x36 W`s innfelt armatur.  Under skrivebordet skal det monteres 2 stk dobble stikkontakter med jord.  Under ett av vinduene monteres en gjennomstrømningsovn av typen 800 W med høyde 400 mm.

Resepsjon:

I resepsjonsdisken skal det monteres 3 dobble stikkontakter med jord og en gjennomstrømningsovn av typen 800 W og høyde 400 mm.

I taket over og ved resepsjonsdisken skal det monteres 2 stk 2x36 W`s innfelte lysstoffarmaturer.  Ved dør inn til lagerdelen skal det monteres 2 dobble stikkontakter ved gulv.

Ute:

Over rulleport ved lager skal det monteres en utelampe på vegg.  Over hovedinngang skal det monteres en lampe montert på vegg.  Lampene skal styres via en fotocelle montert utvendig på vegg 3,0 m over terrenget ved WC.

Foran hovedinngang skal det legges varmekabler for snøsmelting.  Varmekablene skal legges 2,0 m ut fra veggen og 3,0 m langs veggen med dør.  Varmekabelen skal dimensjoneres etter 200 W/m2 og styres via utetermostat og ha jordfeilbryter i el.tavle.

Tittelfeltet skal inneholde:

Dato: er den datoen du har fått utlevert tegningen

Firmanavnet:  velger du selv

Konstruert av: ditt navn

Tegnet av: ditt navn

Arbeidstegning

Tegningsnr: 100-1 for plantegning og 100-2 for el.skjema

Anlegg:  Elektromatriell A/S

   


Lagerbygg – denne tegning er ikke i målestokk