www.elsiden.no

1.1.1  Blyanter

Mange benytter blyant for å tegne tekniske tegninger.  Når en kopierer en originaltegning som er tegnet med blyant blir kopiene svakere enn ved bruk av tusj.  Kjøper en blyanter som er beregnet for teknisk tegning blir resultatet tydeligere streker.

Blyantstreker lar seg lett fjerne med viskelær, mens en tusj strek er vanskeligere å fjerne.  Blyantstreken derimot er lettere å få dratt utover tegningen slik at tegningen blir lite fin.

Det fins flere hardhetsgrader av blyanter, de mest vanlige er:

5B-4B-3B-2B - B - HB - F - H - 2H - 3H-4H-5H

B står for bløt og H for hard.  HB blyant er den som er mest vanlig og bruke til å skrive med, mens det i teknisk tegning lønner seg å bruke harde blyanter.  De mest vanlige blyanttypene som benyttes til teknisk tegning er :

HB-F-H-2H-3H