www.elsiden.no

1.3.2  Målsetting av bygg

 

Gruppe L montører (Elektrikere) for bygg kommer mest i kontakt med målsetting av bygg.  Enten på plantegninger eller snitt.  Målsettingen på bygg er normalt ikke nøyaktigere enn millimeter.   Mållinjene trekkes utenfor bygget slik at de ikke virker forstyrrende på selve byggtegningene.

 Nedenfor vises en plantegning av en hytte med elektroinstallasjoner og målsetting.  Tegningen er ikke vist i riktig målestokk.