www.elsiden.no

1.6.3  Fasadetegning

 

Fasadetegning viser hvordan et bygg blir seende ut utenfra.  Det lages normalt 4 fasadetegninger av et bygg.  En fasadetegning for hver side av bygget.

Det er vanligvis ingen elektroinstallasjoner på en fasadetegning.  Hvis det skal være elektrokomponenter på en fasadetegning kan det være utelamper og eventuelt lysende reklameskilt.

Plasserer en seg på hjørnet av et bygg og samtidig forflytter seg litt over taket  ser en bygget i fugleperspektiv.  Denne plasseringen er utgangspunktet for perspektivtegningen.  Tegningen blir som et bilde av bygget og en får en tredimensjonal virkning av tegningen.  Bruken av perspektivtegning i elektro er som for fasadetegning.

Figur 1.6.3 - fasadetegning   «Hytte»