www.elsiden.no

1.5.2  Koblingsunderlag

 

I tillegg til å tegne hoved- og stryrestrømsskjemaer skal det lages rekkeklemmeskjema og internkoblingsskjema.  Mange montører foretrekker å koble etter disse skjemaene framfor å koble etter tegningen.  Skjemaene som er vist nedenfor i figur 1.5.2 gir en dårligere forståelse av virkemåten til anlegget, men kan være raskere å montere etter fordi en bare konsentrerer seg om å plassere ledningene riktig.

 

Figur 1.5.2

 

Til venstre i rekkeklemmeskjemaet i figur 1.5.2 er det noen bokstaver.  Bokstavene er koder for plassering av komponenter andre plasser i anlegget.

 

Kodene betyr:

(Kapittel for skjemateknikk er mer utfyllende på dette emnet)

B - styreskap

D - datamaskin

F - utstyr for fjernkontroll

H - høyspentfordeling

K - kontrollskap

L - likestrømsfordeling

Å - kontrollpult

Q - regulatorskap

R - relètavle

V - vekselstrømsfordeling

X - koplingsskap med rekkeklemmer

Z - ute i prosessanlegget

  

Hvis det er flere like koder i et anlegg kan en sette et tall bak koden.