www.elsiden.no

1.6.8  Stigeledningsskjema

 

Stigeledningsskjema er en oversikt over alle stigere i et bygg.  Stigeledningsskjema må vise alle tavler og hvor disse er plassert samt størrelsen på stigerne.  Dette er en tegning som letter elektromontørene i deres arbeid når alle stigerne skal trekkes.

 

Figur 1.6.8  stigeledningsskjema