www.elsiden.no

1.6.1  Situasjonsplan

 

Situasjonsplan er et kart over området hvor bygget, nabobygg, gårdsplass og veier er inntegnet.  Tegningen er sett ovenfra. 

De elektriske installasjonene  på en situasjonsplan er tilførselskabler som ligger i grøft fra fordelingsskap til energiverket eller direkte fra transformator til energiverket.  I tillegg viser tegningen tilførselskabler for telefon og kabel-tv.