www.elsiden.no

1.7.1  Trapper

 

Det er viktig å vite hvordan en trapp tegnes på en plantegning.  Når en går oppover en trapp går en alltid i pilens retning.  Det finnes forskjellige typer av trapper.  Figuren nedenfor viser en repotrapp sett i snitt og i plan.

Figur 1.7.1.a  repotrapp i snitt og plan

 

 

  

Figur 1.7.1.b  trapper i plan