www.elsiden.no

1.2.3  Rammer

I en bestemt avstand fra kanten av arket skal det tegnes en ramme.  Vanligvis skal rammen være 10 mm fra arkkanten når arket ikke skal hulles.  A4 ark kan ha avstanden 5 mm mellom arkkant og ramme for alle sider utenom venstre side som skal ha 25 mm.

Hvis alle formatene skal være for hulling til ringperm skal venstre side av tegningen ha en avstand på 25 mm mellom arkkanten og rammen.  Det er mulig å lime plaststrimler som er ferdig hullet på arkets venstre kant.