www.elsiden.no

1.6.15  Tegningsliste

 

Det er viktig å ha orden i alle tegninger som følger et bygg.  Alle som er i befatning med et bygg, både ved planlegging og montering må ha oversikt over alle tegninger og når de sist ble revidert.  Nedenfor er det en liste som viser alle tegningene til et bygg. 

Første kolonne viser tegningsnummeret til den aktuelle tegningen.  Andre kolonne angir hvilken tegning det er og hva den viser.  Tredje kolonne viser hvilken dato tegningen ble påbegynt.  De siste kolonnene angir dato for endringer og hvilke endringer som har blitt gjort.  Endringsdatoen får en bokstavindeks  ved siden av seg og begynner med «A» for første endring.

Alle planleggere har sine egne tegningslister og hver gang en tegning har blitt endret er det viktig at alle parter i byggeprosessen får den aktuelle tegningen samt en oppjustert tegningsliste.  De andre planleggerne og entreprenørene kan da kontrollere at de sitter med de siste tegningene.

 Figur 1.6.16  tegningsliste