www.elsiden.no

1.2.4  Målestokk

Målestokk er en forminskning eller forstørrelse med samme forhold for hele tegningen.  Et hus kan f.eks tegnes i målestokk 1:1 dvs 1 m på arket er 1m i virkeligheten.  Dette er ikke praktisk derfor velges det målestokk 1:50 eller 1:100 som forminsker huset på tegningen med henholdsvis 50 og 100 ganger.

På en tegning er det vanlig å angi målestokken 1:50 som 

M 1:50.

Byggtegninger bruker vanligvis målestokkene 1:50 og 1:100 på plantegningene og 1:20 på detaljer som f.eks kjøkkeninnredning i en kantine.

  

Eksempel

En byggtegning på 1:50 vil si at 1 m i virkeligheten blir 50 ganger så liten dvs 2 cm.

                        

 Vi kan gå andre veien og måle 1 cm på en tegning med målestokk 1:50 det blir i virkeligheten: