www.elsiden.no

1.1.3  Linjaler

Alle linjaler bør ha et frest spor slik at linjalen ikke ligger ned mot tegningen der hvor tusjen skal føres.  Mangler dette sporet vil tusjstreken bli dratt utover.

 

LINJAL

Det er viktig å ha lange linjaler uten hakk når en skal tegne.  Hvis linjalene er for korte må en skjøte strekene og skjøtene blir synlig.  Det er mest vanlig å tegne med linjaler som er inndelt i centimeter og millimeter.

REDUKSJONSLINJAL

Reduksjonslinjal er en linjal som er inndelt i flere målestokker og kan se lik ut som en linjal bare at den har forskjellige målestokker oppe og nede på linjalen. Denne typen er vanligvis rimelig eller gratis som reklame.

REDUKSJONSSTAV

Reduksjonsstav er i snitt tilnærmet en trekant  og har inndeling i 6 forskjellige målestokker.  Den kan fåes i flere serier med forskjellige målestokker.  Reduksjonsstaven er dyr.

 

 

KURVELINJAL

Kurvelinjal er i to utførelser.  Den ene er stiv som en vanlig linjal hvor kurven blir mer og mer krum.  Denne linjalen er å få kjøpt i forskjellige størrelser og egner seg for å tegne ledningsforbindelser i skjult installasjon.

 

Den andre kurvelinjalen er en linjal som kan bøyes etter eget ønske.  Denne typen blir unøyaktige etter en tid.

 

VINKELHAKER

Vinkelhaker er en linjal som har faste vinkler.  De mest vanlige vinkelkombinasjonene til vinkelhaker er:

Type 1:   30° - 60° - 90°

Type 2:   45° - 45° - 90°

 

Vinkelhaker leveres med forskjellige lengder.

 

 

TRANSPORTØR

Transportør viser forskjellige vinkler mellom  0° og 180° i begge retninger.  Denne brukes når det skal tegnes vinkler utenom de faste vinklene som finnes på en vinkelhake.

 

 

PASSER

Passer benyttes for å tegne sirkler og buer.  Disse finnes i utførelse med holder for tusjer eller med bly.