www.elsiden.no

1.2.1  Formater

Standardiserte ark størrelser som kan benyttes i teknisk tegning:

 

            A4       210 x 297 mm

            A3       297 x 420 mm

            A2       420 x 594 mm

            A1       594 x 841 mm

            A0       841 x 1189 mm

 

Disse formatene er renskåret.  De som kopierer store tegninger bruker "råformat" som er litt større enn renskåret format.  Etter at tegningen er kopiert skjæres arket til etter rammen rundt tegningen.

Et renskåret A0 format er en kvadratmeter.  A1 format er halvparten av A0 format og A2 format er halvparten av A1 format osv.

 

 

Forholdet mellom sidene i et format er at den kort siden er Ö2 mindre enn den lengste siden.  Eksempel den lengste siden til et A4 ark er 297 mm deler vi denne siden på Ö2 får vi 210mm.