www.elsiden.no

1.2.6 Teknisk skrift 

I alle tekniske tegninger er det nødvendig med forklarende tekst i tegningen.  Tittelfeltet må også fylles ut med tekst.  Det er viktig at all tekst i en tegning er lett å lese.  Det har blitt utarbeidet en fast standard for hvordan den enkelte bokstav skal se ut og hvilke skrifthøyder som skal benyttes.  Skrifttypen som benyttes i denne bok ARIAL er lik teknisk skrift.  Krav til skrifthøyde har sin grunn i opp- og nedfotografering ved mikrofilm av tegninger.

Norsk standard NS 1403 viser hvordan hver bokstav skal se ut, høyden på bokstaven i forhold til andre bokstaver og avstanden mellom bokstavene. 

Det er to hovedgrupper av teknisk skrift; skrå skrift og rett skrift.  Begge skrifttypene kan utføres som smal skrift eller normalskrift.  Normalskrift er tykkere enn smal skrift.

 

Rett skrift                                     Skrå skrift

Skråskriften skal helle 75°, mens rett skrift skal stå 90° på skriftlinja.  Forholdet mellom store og små bokstaver skal være 10/14 eller ca 0,714 dvs  at store bokstaver skal ha høydeforholdet 14/14 og små bokstaver som a, o og s skal ha høydeforholdet 10/14.   Små bokstaver som h, g og t skal ha høydeforholdet 14/14 fordi de enten er høyere eller lavere enn de andre små bokstavene.

Norsk standard NS 1403 viser mer utførlig hvordan teknisk skrift skal utføres.