www.elsiden.no

OPPGAVE  1 – Start og stopp fra to plasser

  

Det skal tegnes hoved- og styrestrømsskjema for tegningen på neste side.  Virkemåten til anlegget er vist på den neste siden.  Tegningen skal utføres forlegningsriktig og kontaktorne og releene som velges skal tegnes med alle sine kontakttilkoplinger i nedre kant av tegningen.  Øverst på tegningen skal det plasseres et henvisningsfelt som skal nummereres.  Releene som er benyttet i tegningen er elektroniske med elektronisk forsinkelse.  Tegningen skal ha ramme og tittelfelt.

  

I tittelfeltet skal følgende være med:

  

            Start og stopp fra to plasser

            Utført av deg (navn og adresse)

            Utført for: din skole med adresse

            Dato for start av tegning

            Dato for levering av tegning

  

Hvis tegningen tegnes på DAK skal den lagres på diskett med filnavner  a:start tp plasser.dwg.

 

Vedlegg:  Hoved- og styrestrømsskjema  - start og stopp fra to plasser