www.elsiden.no

1.4.3  Gjenger

 

Når skruer skal tegnes skal gjengene på skruene vises på tegningen.  De forskjellige typer skruer som sekstantskruer, låseskruer, treskruer osv tegnes med egne symbol.  Disse er standardisert i Norsk standard NS 1425.

Figuren 1.4.3 viser en sekstantskrue med gjenger som skal skrues inn i gods som har innvendige gjenger.  Godset er skravert fordi det er tegnet et snitt der hvor skruen skal plasseres.

Figur 1.4.3

Gjengene til sekstantskruen og i godset er angitt tynne streker i skruens ytterkant og i godset.