www.elsiden.no

 

 

Elektroteknikk/elektrisitetslære i PDF

av

Ola Småkasin

ISBN9788291732008 og ISBN9788291732015

Skarven Forlag

 

Informasjon om endringer på dette nettstedet.

Sidene for elektroteknikk/elektrisitetslære er endret fra HTML-format til PDF-format. Feil som skyldes konvertering til HTML er fjernet og utskrift blir enklere. Det anbefales å vise filene nedenfor som er i PDF-format på nettbrett.

21. februar 2014

Likestrøm

1.1 SI-systemet

1.2 Prefikser og det greske alfabet

2.1 Elektrisk strøm

2.1 Løsningsforslag

2.2 Spenning

2.2 Løsningsforslag

2.3 Resistans og resistivitet

2.3 Løsningsforslag

2.4 Resistansen temperaturavhengighet

2.4 Løsningsforslag

2.5 Elektrisk arbeid og elektrisk effekt

2.5 Løsningsforslag

3.1 Seriekopling

3.1 Løsningsforslag

3.2 Parallellkopling

3.2 Løsningsforslag

3.3 Blandet kopling

3.3 Løsningsforslag

3.4 Spenningstap i en leder

3.4 Løsningsforslag

3.5 Koplinger med symmetriske energikilder

3.5 Løsningsforslag

3.6 Koplinger med asymmetriske energikilder

3.6 Løsningsforslag

3.7 Elektrolyse

3.8 Galvaniske elementer og akkumulatorer

Tabeller

Elektrisk felt

4.1 Feltvirkninger i et elektrisk felt

4.2 Kondensatorens egenskaper

4.3 Koblingsgrupper av kondensatorer

4.4 Inn- og utkoblinger av en kondensator

4.5 Krefter i et elektrisk felt

Magnetisme

5.1 Generell magnetisme magnetfelt

5.2 Induksjon

5.3 Krefter i magnetfelt

5.4 Magnetiske kretser

Tabeller

Vekselstrøm

Formelark vekselstrøm

6.0 Vekselstrøm - grunnleggende begreper

6.1 Begreper til sinuskurve

6.1 Løsningsforslag

7.1 Resistans - spole - kondensator tilkoblet vekselstrøm enkeltvis

7.1 Løsningsforslag

7.2 Effekttyper og arbeid i vekselstrøm

7.2 Løsningsforslag

7.3 Resistans - spole - kondensator tilkoblet vekselstrøm i kombinasjoner

7.3 Løsningsforslag

7.4  Konduktans - susceptans - admittans

Flerfaset vekselstrøm

8.1 Trefaset vekselstrøm i symmetri

8.1 Løsningsforslag

8.2 Trefaset vekselstrøm med resistanser i asymmetri (Delta metoden)

8.2 Løsningsforslag

8.3 Trefaset trekantkopling i asymmetri med resistans, spole og kondensator (Lambda metoden)

8.3 Løsningsforslag

8.4 Fireledernett - nulleder

8.4 Løsningsforslag

8.5 Trefaset asymmetri med R - L -C (Maria Tragonisi´s metode)

8.5 Løsningsforslag

 

Svingekretser og harmoniske kurver

9.1 Resonans

9.1 Løsningsforslag

9.2 Superponering av harmoniske kurver

 

 

 


Skarven forlag, Barlindveien 36, 3118 Tønsberg. Org.nr 975975169, Telefon 47807555 post@elsiden.no