Skarven Forlag            ELTEGNING 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsiden Eltegning  |  Hvorfor Eltegning  |  Bestille Eltegning  |  Installasjon av programmet  Kom i gang


Modul 1 Tavleskjema  |  Modul 2 Åpne arkitekttegning  |  Modul 3 Tegne en byggtegning  |  Modul 4 Skjemategning


Byggsymboler  |  Elkraftsymboler  |  Elektronikksymboler  |  Tavlesymboler  |  Skjemateknikksymboler


 

 

 

 

AutoSketch 10 med symbolpakken Eltegning 10 er en kraftigere tegne- og konstruksjonsprogram en det prisen skulle tilsi. Kun kr 3490 per lisens samt kostnader til AutoSketch. Programmet passer først og fremst for elektroinstallasjonsbedrifter som jobber innen nybygg og rehabilitering. AutoSketch er et dataprogram som er svært lett å lære seg. Symbolpakken er bygd opp med de symboler som hørere sammen i samme mappe. Totalt er det utviklet 10 mapper med forskjellige symboler. Symbolene er utarbeidet iht, NEK144.

Programmet kan åpne og lagre AutoCad filer. I høyre skjermbilde er alle symbolene plassert i en mappe. Klikk på ønsket symbol og dra det over på riktig plass på tegningen. Vanskeligere er det ikke.

Programmet teller også antall komponenter som er plassert på tegningen. Det blir derfor lettere å gi pris på et prosjekt.


Skarven forlag, Barlindveien 36, 3118 Tønsberg. Tlf 47807555. E-post: post@elsiden.no. Orgnr 975975169. Etablert 1996

Oppdatert september 2013