Skarven Forlag            ELTEGNING 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsiden Eltegning  |  Hvorfor Eltegning  |  Bestille Eltegning  |  Installasjon av programmet  Kom i gang


Modul 1 Tavleskjema  |  Modul 2 Åpne arkitekttegning  |  Modul 3 Tegne en byggtegning  |  Modul 4 Skjemategning


 

 

 

 

Hvorfor ELTEGNING?

AutoSketch 10 med symbolpakken Eltegning 10 er en kraftigere tegne- og konstruksjonsprogram. Med en pris på kun kr 3490 er dette markedets desidert beste kjøp. AutoSketch kommuniserer godt med AutoCad. Begge programmene har samme eiere som er AutoDesk. Resultatet blir like proft som med andre dataprogrammer og AutoSketch er et raskt og effektivt program å jobbe med. 

Sett av en time eller to for gjennomgang av modulene over og ta programmet i bruk på et prosjekt. Vet en hvordan en tegning skal se ut og kan litt data går dette greit.

Lykke til!

 

Hva passer AutoSketch med symbolbiblioteket Eltegning til?

 

                                                                             Meget bra                       Kan brukes                       Dårlig

Byggtegninger                                                         ■         □          □          □         □

Sterkstrømssymboler i byggtegninger                 ■         □          □          □         □

Svakstrømssymboler i byggtegninger                ■         □          □          □         □

Komponenttelling i prisskjema                                 □         ■          □          □         □

Tavleskjema                                     ■         □          □          □         □

Skjemateknikk                                                          □         □          ■          □         □

PLS                                                                           □         □          □          □         ■

Logiske kretser                                                         □         □          ■          □         □

Pnaumatikk og hydraulikk                                         □         ■          □          □         □

 

 

 


Skarven forlag, Barlindveien 36, 3118 Tønsberg. Tlf 47807555. E-post: post@elsiden.no. Orgnr 975975169. Etablert 1996

Oppdatert september 2013